payame tavalod

تبریک برای:‌ jigare amme
از طرف:‌ Asal banu (به آدرس ایمیل parniyajingili@yahoo.com)

maryam jigar tavalodet mobarak jigare ame
albate pishapish